STUDIO OG GRUPPETIMER

Aldersgrensen for å bli medlem er 13 år, og gir mulighet for å benytte både studio, gruppetimer og våre treningskonsepter.

Avdeling høvleriet kan brukes i hele åpningstid, mens avdeling brødløs kan de trene frem til klokken 17 på ukedager, eller resten av åpningstid sammen med ansvarlig person over 18 år.

Fra fylte 16 år kan man velge alle våre abonementer.

Er du under 18 år, må du ha med deg en foresatt på senteret som kan signere medlemskontrakt og stå som ansvarlig betaler for medlemskapet.